Jakie będą dalsze losy budowy CWK?

Sala kongresowa przeznaczona dla 860 osób

Inwestor w dalszym ciągu nie może porozumieć się z Wykonawcą. Jak wcześniej informowaliśmy, ukończona została weryfikacja projektu dużej kopuły CWK, która potwierdziła bezpieczeństwo konstrukcji. Dnia 12 stycznia 2015r. Inwestor poinformował Wykonawcę o wynikach weryfikacji i przedstawił mu sprawdzoną dokumentację projektową, a 16 stycznia 2015r. dostarczył Wykonawcy rysunki rewizyjne obejmujące wszystkie poprzednio przekazane rewizje. W celu ułatwienia Wykonawcy prac Inwestor przekazał również rysunki w wersji elektronicznej.

Z uwagi na to, że Wykonawca w dalszym ciągu nie wykazuje woli realizacji konstrukcji stalowej części wystawienniczej CWK, w dniu 22 stycznia 2015 po raz ostatni Inwestor wezwał go do naprawy uchybienia i przedłożenia programu naprawczego. Niedostarczenie zaktualizowanego harmonogramu, potwierdzającego zakończenie realizacji inwestycji w terminie kontraktowym, tj. do 19 grudnia 2015r. oraz niedokonanie wyboru podwykonawcy konstrukcji stalowej do 29  stycznia 2015r.  będzie skutkować wypowiedzeniem umowy  Generalnemu Wykonawcy – firmom Best Construction Sp. z o.o. i Karpat – Bud Sp. z o.o.

W związku z zaistniałą sytuacją, podczas konferencji prasowej z dnia 22 stycznia 2015r., Marszałek przypomniał, że zarzuty Wykonawcy o niestateczności konstrukcji nie potwierdziły się i weryfikacja wykazała, że „konstruktorzy z Podkarpacia wykonali dobrze tę konstrukcję” i dodał „czy Wykonawca z Podkarpacia wraz z podwykonawcami dokończą tę inwestycję? -Tego jeszcze nie wiemy”.

Zatem licząc od dnia ostatecznego wezwania, Wykonawca ma 7 dni na opracowanie i przedłożenie programu naprawczego, zaktualizowanie harmonogramu robót, oraz wyłonienie podwykonawcy konstrukcji stalowej części wystawienniczej, który przystąpi do realizacji dużej kopuły. Powyższy termin upływa 29 stycznia 2015r.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *