Jest porozumienie Inwestora i Wykonawcy!

Jak można było dowiedzieć się z przedstawianych przez media informacji, dalsza realizacja Kontraktu kilkakrotnie stała pod znakiem zapytania. Jednak, po wielotygodniowych negocjacjach, udało się osiągnąć porozumienie w sprawie dalszych losów budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego.

Dnia 7 kwietnia 2015r. ostatecznie ustalono warunki dalszej współpracy przy realizacji inwestycji. W wyniku przeprowadzonych uzgodnień rozstrzygnięto wiele spornych kwestii, dotyczących zarówno bieżącego postępu robót budowlanych, jak i najważniejszej – wykonania konstrukcji stalowej dużej kopuły części wystawienniczej obiektu. W związku z podpisaniem porozumienia przez Wykonawcę oraz Inwestora, wszelkie przesłanki do rozwiązania kontraktu przez którąkolwiek ze Stron stały się bezpodstawne.

Efektem ustaleń było m.in. zawarcie w dniu 17 kwietnia 2015r. umowy pomiędzy Generalnym Wykonawcą CWK a podwykonawcą, odpowiedzialnym za wykonanie i montaż konstrukcji stalowej części wystawienniczej. Obecnie trwają intensywne działania związane z wykonywaniem dokumentacji warsztatowej, zawierającej szczegółowe informacje w zakresie scalania konstrukcji na budowie.
Z uwagi na to, że w najbliższych tygodniach będą prowadzone prace w wytwórni konstrukcji stalowych, montaż konstrukcji na budowie rozpocznie się w miesiącach letnich i potrwa około 2-3 miesięcy. Konstrukcja stalowej kopuły ma być gotowa w połowie września br.

Jak wygląda aktualny postęp pozostałych robót budowlanych?

Każdego dnia na budowie CWK pracuje kilkadziesiąt osób. Prowadzone są przede wszystkim prace związane z wykonywaniem instalacji wewnętrznych, m.in. wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji tryskaczowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych, a także elektrycznych i teletechnicznych. Realizowana jest ślusarka aluminiowo-szklana wewnątrz obiektu, posadzki, ścianki działowe  oraz  podesty sceny i kabin tłumaczy w sali kongresowej. Przystąpiono również do układania płytek ceramicznych w piwnicy oraz płytek gresowych na tarasie wokół małej kopuły. Rozpoczęto także prace związane z wykonaniem dróg i parkingów w otoczeniu obiektu. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, udało się zainstalować świetliki dachowe na części kongresowej, natomiast w najbliższych dniach rozpocznie się montaż ostatniej warstwy przekrycia dachu na części kongresowej z blachy cynkowo-tytanowej.

Przygotowała JRP

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *