Informacje ogólne

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe to największy kompleks konferencyjno–wystawowy w Województwie Podkarpackim. Jest on przestrzenią spotkań świata biznesu, polityki i nauki zarówno z kraju, jak i Europy. Obiekt stanowi centrum życia naukowego, towarzyskiego, osiągnięć technicznych i technologicznych województwa. To doskonałe miejsce do organizowania spotkań z potencjalnymi inwestorami, organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, czy wystaw.

cwk-imgInwestor: Województwo Podkarpackie

Jednostka Projektowa: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

Program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej.

Całkowita wartość Projektu:
157 233 365,17 PLN,
z czego dofinansowanie 64 123 336,55 PLN
kwota wydatków kwalifikowanych: 128 246 673,10 PLN

Łączna powierzchnia netto budynku wyniesie: 27276,81m2

Generalny Wykonawca:

Konsorcjum firm: Best Construction Sp. z o. o. i Karpat-Bud Sp. z o.o.

Przekazanie placu budowy: 23 grudnia 2013 r.

Rozpoczęcie budowy: 30 grudnia 2013 r.

Termin zakończenia budowy: 31 marca 2016 r.

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 22 czerwca 2016 r. Decyzja stała się ostateczna z dniem: 7 lipca 2016 r.

Celem strategicznym projektu budowy CWK było stworzenie platformy transferu idei, myśli i informacji, a także prezentacji i wymiany towarów, usług i technologii, pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami, naukowcami i administracją a podmiotami reprezentującymi inne regiony kraju i świata.

Powstałe Centrum jest obiektem wielofunkcyjnym – część wystawiennicza i kongresowa mogą funkcjonować niezależnie względem siebie lub łączyć się w jedną przestrzeń wystawienniczo-kongresową, stanowiącą całość. Dodatkowo bezkolumnowa powierzchnia części wystawienniczej umożliwiają adaptację pomieszczeń według indywidualnych potrzeb z możliwością tworzenia dowolnych konfiguracji sal.

Poszczególnym funkcjom odpowiadają formy architektoniczne oparte na rzucie okręgów lub jego wycinków, które przechodzą w dwie bryły elipsoidy części wystawienniczej i odwróconego stożka części kongresowej.

W skład Centrum Wystawienniczo – Kongresowego wchodzą m.in.:

– powierzchnia wystawowa wynosząca łącznie 16 145,45 m2

– sala kongresowa na 872 osoby

– 2 duże sale konferencyjne na 220 osób i 190 osób

– sala konsumpcyjna na 160 osób

– sala bankietowa na 120 osób

– 13 małych sal konferencyjnych, najmniejsza z nich pomieści do 20 osób, a największa do 52 osób

– pokój narad na 33 osoby