Parametry techniczne budynku

Budynek Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego jest jednym obiektem z zaakcentowanym podziałem w bryle na część kongresową i wystawienniczą. Wysokość poszczególnych brył  (liczona od poziomu parteru) wynosi: 23,50 m, 23,43 m, 21,33 m. Centrum posiada trzy kondygnacje naziemne, za wyjątkiem dwukondygnacyjnej wysokiej części wystawienniczej. Budynek jest podpiwniczony.
Ogólny rozkład powierzchni na wszystkich kondygnacjach przedstawia się następująco:
– powierzchnia piwnic 8470,94 m2
– powierzchnia parteru 8735,90 m2
– powierzchnia I piętra 5388,34 m2
– powierzchnia II piętra 4681,63 m2
łączna powierzchnia netto budynku wynosi: 27276,81 m2

Budynek wypełnią następujące przestrzenie:
– sali kongresowej
– zaplecza techniczno-socjalnego sali kongresowej
– foyer sali kongresowej
– sale konferencyjne
– sala wystawiennicza o wysokości 20 m
– rozładunkowa
– socjalno-magazynowa
– usług gastronomicznych
– biurowa
– techniczna

Parametry techniczne budynku:

– długość budynku: 156,03 m
– szerokość budynku: 79,50 m
– wysokość budynku (liczona od poziomu parteru): 23,50 m
– powierzchnia zabudowy 9095,90 m2
– powierzchnia netto – 27276,81 m2
w tym:
– powierzchnia ruchu – 10495,70 m2
– powierzchnia usługowa (techniczna)- 2634,76 m2
– powierzchnia użytkowa:
powierzchnia użytkowa podstawowa – 12617,60 m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza – 1528 m2
– kubatura brutto – 213921,36 m3
– ilość kondygnacji – 3 + podpiwniczenie

Wykaz niektórych pomieszczeń obiektu i ich powierzchnia netto:

PARTER
Sala konferencyjna 296,81 m2
Zaplecze sali 69,65 m2
Zaplecze sceny 57,69 m2
Scena 126,02 m2
Sala kongresowa -dolny poziom 260,2 m2
Sala konsumpcyjna 237,4 m2
Komunikacja/powierzchnia wystawowa 1213,1 m2
Sala wystawowa 4819,35 m2

PIĘTRO I
Sala konferencyjna 358,58 m2
Zaplecze sali konferencyjnej 62,63 m2
Foyer 94,53 m2
Sala kongresowa – górny poziom 590,86 m2
Foyer 120,3 m2
Zaplecze sali 48,96 m2
Sala bankietowa 304,34 m2
Powierzchnia wystawowa / komunikacja 1449,2 m2

PIĘTRO II
Pokój narad 79,6 m2

13 małych sal konferencyjnych 23,45 – 59,40 m2

Powierzchnia wystawowa / Komunikacja 1200,5 m2