Umowa koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu CWK

29 kwietnia 2016 r. została zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim a HKO Sp. z o.o. umowa koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie-Jasionce, wybudowanym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” – projektu Nr POPW.3.2-12 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu, Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej.
Na podstawie umowy koncesji Koncesjodawca tj. Województwo Podkarpackie udzieliło Koncesjonariuszowi tj. HKO Sp. z o.o. koncesji na świadczenie kompleksowych usług w zakresie organizacji, pozyskiwania, prowadzenia i produkcji imprez zapewniających optymalne wykorzystanie potencjału Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego , w tym w zakresie kreowania i promowania ich marki, a także usług w zakresie utrzymania i zarządzania (technicznego, eksploatacyjnego oraz komercyjnego) Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego zgodnie z jego przeznaczeniem. Od dnia 25.05.2016 firma pod którą spółka działa nosi nazwę CWK Operator Sp. z o.o.
Koncesjonariusz rozpoczął świadczenie usług objętych przedmiotem koncesji od 1 lipca 2016 r.
Informacje o obiekcie CWK oraz imprezach odbywających się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego zamieszczone są na stronie Koncesjonariusza: https://g2aarena.pl

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *